Waarnemingen2019-09-07T08:19:20+00:00

Waarnemingen

Hieronder vindt u een overzicht met de waargenomen vogels. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld met nieuw waargenomen vogelsoorten.

Vanuit de Vogelkijkhut (33 soorten)

 • Bonte vliegenvanger
 • Boomklever
 • Cirlgors
 • Ekster
 • Europese kanarie
 • Gaai
 • Geelgors
 • Gekraagde roodstaart
 • Glanskop
 • Grauwe vliegenvanger
 • Grasmus
 • Groenling
 • Groene specht
 • Grote bonte specht
 • Grote gele kwikstaart
 • Heggenmus
 • Huismus
 • Houtduif
 • IJsvogel
 • Koolmees
 • Tjiftjaf of Fitis
 • Tuinfluiter
 • Turkse tortel
 • Merel
 • Nachtegaal
 • Pimpelmees
 • Putter
 • Roodborst
 • Vink
 • Witte kwikstaart
 • Zanglijster
 • Zwarte roodstaart
 • Zwartkop

In de voortuin (8 andere soorten)

 • Appelvink
 • Bosuil
 • Keep
 • Boomkruiper
 • Staartmees
 • Zwarte mees
 • Vuurgoudhaantje
 • Winterkoninkje

Aan de rivier (7 andere soorten)

 • Aalscholver
 • Grote zilverreiger
 • Kleine zilverreiger
 • Blauwe reiger
 • Kwak
 • Wilde eend

In de omgeving (17 andere soorten)

 • Buizerd
 • Fazant
 • Grauwe gors
 • Hop
 • Koereiger
 • Middelste bonte specht
 • Nachtzwaluw
 • Paapje
 • Patrijs
 • Roodborsttapuit
 • Spreeuw
 • Steenuil
 • Tapuit
 • Torenvalk
 • Wouw
 • Wielewaal
 • Zwarte specht

Waarnemingen

Hieronder vindt u een overzicht met de waarnemingen. Deze lijst wordt nog regelmatig aangevuld met nieuw waargenomen vogelsoorten.

Vanuit de Vogelkijkhut (28 soorten)

Boomklever Grote bonte specht Nachtegaal
Cirlgors Grote gele kwikstaart Pimpelmees
Ekster Heggenmus Putter
Europese kanarie Huismus Roodborst
Gaai Houtduif Vink
Geelgors Koolmees Witte kwikstaart
Gekraagde roodstaart Tjiftjaf of Fits Zwarte roodstaart
Glanskop Tuinfluiter Zwartkop
Groenling Turkse tortel
Groene specht Merel

In de voortuin (9 andere soorten)

Appelvink Bonte vliegenvanger Bosuil
Keep Boomkruiper Staartmees
Zwarte mees Vuurgoudhaantje Winterkoninkje

Aan de rivier (7 andere soorten)

Aalscholver Blauwe reiger Grote zilverreiger
Kleine zilverreiger Kwak IJsvogel
Wilde eend

In de omgeving (17 andere soorten)

Buizerd Fazant Grauwe Gors
Hop Koereiger Middelste bonte specht
Nachtzwaluw Paapje Patrijs
Roodorsttapuit Spreeuw Steenuil
Tapuit Torenvalk Wouw
Wielewaal Zwarte specht

Waarnemingen

Hieronder vindt u een overzicht met de waarnemingen.

Vanuit de vogelkijkhut
(28 soorten)

Boomklever Houtduif
Cirlgors Koolmees
Ekster Tjiftjaf of Fitis
Europese kanarie Tuinfluiter
Gaai Turkse tortel
Geelgors Merel
Gekraagde roodstaart Nachtegaal
Glanskop Pimpelmees
Groenling Putter
Groene specht Roodborst
Grote bonte specht Vink
Grote gele kwikstaart Witte kwikstaart
Heggenmus Zwarte roodstaart
Huismus Zwartkop

In de voortuin
(9 andere soorten)

Appelvink Staartmees
Bonte vliegenvanger Zwarte mees
Bosuil Vuurgoudhaantje
Keep Winterkoninkje
Boomkruiper

Aan de rivier
(7 andere soorten)

Aalscholver Kwak
Blauwe reiger IJsvogel
Grote zilverreiger Wilde eend
Kleine zilverreiger

In de omgeving
(17 andere soorten)

Buizerd Roodborsttapuit
Fazant Spreeuw
Grauwe gors Steenuil
Hop Tapuit
Kloereiger Torenvalk
Middelste bonte specht Wouw
Nachtzwaluw Wielewaal
Paapje Zwarte specht
Patrijs

Deze lijst wordt nog regelmatig aangevuld met nieuw waargenomen vogelsoorten.