Waarnemingen2020-01-29T12:58:54+00:00

Waarnemingen

Hieronder vindt u een overzicht met de waargenomen vogels. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld met nieuw waargenomen vogelsoorten.

Vanuit de Vogelkijkhut (36 soorten)

 • Bonte vliegenvanger
 • Boomklever
 • Boompieper
 • Cirlgors
 • Ekster
 • Europese kanarie
 • Fitis
 • Gaai
 • Geelgors
 • Gekraagde roodstaart
 • Glanskop
 • Grauwe vliegenvanger
 • Grasmus
 • Groenling
 • Groene specht
 • Grote bonte specht
 • Grote gele kwikstaart
 • Heggenmus
 • Huismus
 • Houtduif
 • IJsvogel
 • Koolmees
 • Tjiftjaf
 • Tuinfluiter
 • Turkse tortel
 • Merel
 • Nachtegaal
 • Pimpelmees
 • Putter
 • Roodborst
 • Vink
 • Winterkoning
 • Witte kwikstaart
 • Zanglijster
 • Zwarte roodstaart
 • Zwartkop

In de voortuin (8 andere soorten)

 • Appelvink
 • Bosuil
 • Keep
 • Boomkruiper
 • Middelste bonte specht
 • Staartmees
 • Zwarte mees
 • Vuurgoudhaantje

Aan de rivier (6 andere soorten)

  • Aalscholver
  • Grote zilverreiger
  • Kleine zilverreiger
  • Blauwe reiger
  • Kwak
  • Wilde eend

   

In de omgeving (17 andere soorten)

 • Buizerd
 • Fazant
 • Grauwe gors
 • Hop
 • koekoek
 • Koereiger
 • Nachtzwaluw
 • Paapje
 • Patrijs
 • Roodborsttapuit
 • Spreeuw
 • Steenuil
 • Tapuit
 • Torenvalk
 • Wouw
 • Wielewaal
 • Zwarte specht

Komt niet (meer) voor in Nederland.
Staat op de rode lijst van (ernstig) bedreigde en kwetsbare soorten.

Waarnemingen

Hieronder vindt u een overzicht met de waarnemingen. Deze lijst wordt nog regelmatig aangevuld met nieuw waargenomen vogelsoorten.

Vanuit de Vogelkijkhut (36 soorten)

Bonte vliegenvanger Grasmus Turkse tortel
Boomklever Groenling Merel
Boompieper Groene specht Nachtegaal
Cirlgors Grote bonte specht Pimpelmees
Ekster Grote gele kwikstaart Putter
Europese kanarie Heggenmus Roodborst
Fitis Huismus Vink
Gaai Houtduif Witte kwikstaart
Geelgors IJsvogel Winterkoning
Gekraagde roodstaart Koolmees Zanglijster
Glanskop Tjiftjaf Zwarte roodstaart
Grauwe vliegenvanger Tuinfluiter Zwartkop

In de voortuin (8 andere soorten)

Appelvink Bosuil Vuurgoudhaantje
Keep Boomkruiper Staartmees
Zwarte mees Middelste bonte specht

Aan de rivier (6 andere soorten)

Aalscholver Blauwe reiger Grote zilverreiger
Kleine zilverreiger Kwak IJsvogel
Wilde eend

In de omgeving (17 andere soorten)

Buizerd Fazant Grauwe Gors
Hop Koereiger Koekoek
Zwarte specht Nachtzwaluw Paapje
Patrijs Roodborsttapuit Spreeuw
Steenuil Tapuit Torenvalk
Wouw Wielewaal

Waarnemingen

Hieronder vindt u een overzicht met de waarnemingen.

Vanuit de vogelkijkhut
(36 soorten)

Bonte vliegenvanger Huismus
Boomklever Houtduif
Boompieper IJsvogel
Cirlgors Koolmees
Ekster Tjiftjaf
Europese kanarie Tuinfluiter
Fitis Turkse tortel
Gaai Merel
Geelgors Nachtegaal
Gekraagde roodstaart Pimpelmees
Glanskop Putter
Grauwe vliegenvanger Roodborst
Grasmus Vink
Groenling Witte kwikstaart
Groene specht Winterkoning
Grote bonte specht Zanglijster
Grote gele kwikstaart Zwarte roodstaart
Heggenmus Zwartkop

In de voortuin
(8 andere soorten)

Appelvink Staartmees
Boomkruiper Zwarte mees
Bosuil Vuurgoudhaantje
Keep Middelste bonte specht

Aan de rivier
(7 andere soorten)

Aalscholver Kwak
Blauwe reiger IJsvogel
Grote zilverreiger Wilde eend
Kleine zilverreiger

In de omgeving
(17 andere soorten)

Buizerd Patrijs
Fazant Roodborsttapuit
Grauwe gors Spreeuw
Hop Steenuil
Koereiger Tapuit
Koekoek Torenvalk
Zwarte specht Wouw
Nachtzwaluw Wielewaal
Paapje

Deze lijst wordt nog regelmatig aangevuld met nieuw waargenomen vogelsoorten.