Waarnemingen2021-01-14T19:37:20+00:00

Waarnemingen

Hieronder vindt u een overzicht met de waargenomen vogels. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld met nieuw waargenomen vogelsoorten.

Vanuit de Vogelkijkhut (47 soorten)

 • Appelvink
 • Bonte vliegenvanger
 • Boomkruiper
 • Boomklever
 • Boompieper
 • Cirlgors
 • Ekster
 • Europese kanarie
 • Fitis
 • Gaai
 • Geelgors
 • Gekraagde roodstaart
 • Glanskop
 • Grauwe vliegenvanger
 • Grasmus
 • Groenling
 • Groene specht
 • Grote bonte specht
 • Grote gele kwikstaart
 • Heggenmus
 • Huismus
 • Houtduif
 • IJsvogel
 • Keep
 • Kneu
 • Koereiger
 • Koolmees
 • Kraai
 • Tjiftjaf
 • Tuinfluiter
 • Turkse tortel
 • Merel
 • Nachtegaal
 • Pimpelmees
 • Putter
 • Ringmus
 • Roodborst
 • Sijs

Vervolg vogels vanuit de Vogelkijkhut

 • Sperwer
 • Spreeuw
 • Staartmees
 • Vink
 • Winterkoning
 • Witte kwikstaart
 • Zanglijster
 • Zwarte roodstaart
 • Zwartkop

In de voortuin (4 andere soorten)

 • Bosuil
 • Middelste bonte specht
 • Zwarte mees
 • Goudhaantje

Aan de rivier (7 andere soorten)

 • Aalscholver
 • Grote zilverreiger
 • Kleine zilverreiger
 • Blauwe reiger
 • Kwak
 • Wilde eend
 • Zwaan

In de omgeving (20 andere soorten)

 • Buizerd
 • Fazant
 • Grauwe gors
 • Graszanger
 • Grijze wouw
 • Hop
 • Koekoek
 • Kraanvogel (overvliegend)
 • Nachtzwaluw
 • Orpheusspotvogel
 • Paapje
 • Patrijs
 • Roodborsttapuit
 • Scharrelaar
 • Steenuil
 • Tapuit
 • Torenvalk
 • Zwarte wouw
 • Wielewaal
 • Zwarte specht

Komt niet (meer) voor in Nederland.
Staat op de rode lijst van (ernstig) bedreigde en kwetsbare soorten.

Waarnemingen

Hieronder vindt u een overzicht met de waarnemingen. Deze lijst wordt nog regelmatig aangevuld met nieuw waargenomen vogelsoorten.

Vanuit de Vogelkijkhut (47 soorten)

Appelvink Groene specht Nachtegaal
Bonte vliegenvanger Grote bonte specht Pimpelmees
Boomklever Grote gele kwikstaart Putter
Boomkruiper Heggenmus Ringmus
Boompieper Huismus Roodborst
Cirlgors Houtduif Sijs
Ekster IJsvogel Sperwer
Europese kanarie Keep Spreeuw
Fitis Kneu Staartmees
Gaai Koereiger Vink
Geelgors Koolmees Witte kwikstaart
Gekraagde roodstaart Kraai Winterkoning
Glanskop Tjiftjaf Zanglijster
Grauwe vliegenvanger Tuinfluiter Zwarte roodstaart
Grasmus Turkse tortel Zwartkop
Groenling Merel ….
…. …. ….

In de voortuin (4 andere soorten)

Bosuil Zwarte mees Goudhaantje
Middelste bonte specht

Aan de rivier (7 andere soorten)

Aalscholver Blauwe reiger Grote zilverreiger
Kleine zilverreiger Kwak Wilde eend
Zwaan

In de omgeving (20 andere soorten)

Buizerd Fazant Grauwe Gors
Hop Wielewaal Koekoek
Zwarte specht Nachtzwaluw Paapje
Patrijs Roodborsttapuit Zwarte wouw
Steenuil Tapuit Torenvalk
Kraanvogel (overvliegend) Orpheusspotvogel Scharrelaar
Grijze wouw Graszanger

Waarnemingen

Hieronder vindt u een overzicht met de waarnemingen.

Vanuit de vogelkijkhut
(47 soorten)

Appelvink Kneu
Bonte vliegenvanger Koolmees
Boomklever Koereiger
Boomkruiper Kraai
Boompieper Sijs
Cirlgors Sperwer
Ekster Spreeuw
Europese kanarie Staartmees
Fitis Tjiftjaf
Gaai Tuinfluiter
Geelgors Turkse tortel
Gekraagde roodstaart Merel
Glanskop Nachtegaal
Grauwe vliegenvanger Pimpelmees
Grasmus Putter
Groenling Ringmus
Groene specht Roodborst
Grote bonte specht Vink
Grote gele kwikstaart Witte kwikstaart
Heggenmus Winterkoning
Huismus Zanglijster
Houtduif Zwarte roodstaart
IJsvogel Zwartkop
Keep

In de voortuin
(4 andere soorten)

Bosuil Middelste bonte specht
Zwarte mees Goudhaantje

Aan de rivier
(7 andere soorten)

Aalscholver Kwak
Blauwe reiger Wilde eend
Grote zilverreiger Zwaan
Kleine zilverreiger

In de omgeving
(20 andere soorten)

Buizerd Patrijs
Fazant Roodborsttapuit
Grauwe gors Steenuil
Hop Tapuit
Kraanvogel (overvliegend) Torenvalk
Koekoek Zwarte wouw
Zwarte specht Wielewaal
Nachtzwaluw Orpheusspotvogel
Paapje Scharrelaar
Graszanger Grijze wouw

Deze lijst wordt nog regelmatig aangevuld met nieuw waargenomen vogelsoorten.