Waarnemingen2020-02-29T13:44:00+00:00

Waarnemingen

Hieronder vindt u een overzicht met de waargenomen vogels. Deze lijst wordt regelmatig aangevuld met nieuw waargenomen vogelsoorten.

Vanuit de Vogelkijkhut (41 soorten)

 • Appelvink
 • Bonte vliegenvanger
 • Boomkruiper
 • Boomklever
 • Boompieper
 • Cirlgors
 • Ekster
 • Europese kanarie
 • Fitis
 • Gaai
 • Geelgors
 • Gekraagde roodstaart
 • Glanskop
 • Grauwe vliegenvanger
 • Grasmus
 • Groenling
 • Groene specht
 • Grote bonte specht
 • Grote gele kwikstaart
 • Heggenmus
 • Huismus
 • Houtduif
 • IJsvogel
 • Keep
 • Kneu
 • Koolmees
 • Tjiftjaf
 • Tuinfluiter
 • Turkse tortel
 • Merel
 • Nachtegaal
 • Pimpelmees
 • Putter
 • Roodborst
 • Sperwer
 • Vink
 • Winterkoning
 • Witte kwikstaart
 • Zanglijster
 • Zwarte roodstaart
 • Zwartkop

In de voortuin (5 andere soorten)

 • Bosuil
 • Middelste bonte specht
 • Staartmees
 • Zwarte mees
 • Goudhaantje

Aan de rivier (6 andere soorten)

  • Aalscholver
  • Grote zilverreiger
  • Kleine zilverreiger
  • Blauwe reiger
  • Kwak
  • Wilde eend

   

In de omgeving (17 andere soorten)

 • Buizerd
 • Fazant
 • Grauwe gors
 • Hop
 • koekoek
 • Koereiger
 • Nachtzwaluw
 • Paapje
 • Patrijs
 • Roodborsttapuit
 • Spreeuw
 • Steenuil
 • Tapuit
 • Torenvalk
 • Wouw
 • Wielewaal
 • Zwarte specht

Komt niet (meer) voor in Nederland.
Staat op de rode lijst van (ernstig) bedreigde en kwetsbare soorten.

Waarnemingen

Hieronder vindt u een overzicht met de waarnemingen. Deze lijst wordt nog regelmatig aangevuld met nieuw waargenomen vogelsoorten.

Vanuit de Vogelkijkhut (41 soorten)

Grauwe vliegenvanger Tuinfluiter
Appelvink Grasmus Turkse tortel
Bonte vliegenvanger Groenling Merel
Boomklever Groene specht Nachtegaal
Boomkruiper Grote bonte specht Pimpelmees
Boompieper Grote gele kwikstaart Putter
Cirlgors Heggenmus Roodborst
Ekster Huismus Sperwer
Europese kanarie Houtduif Vink
Fitis IJsvogel Witte kwikstaart
Gaai Keep Winterkoning
Geelgors Kneu Zanglijster
Gekraagde roodstaart Koolmees Zwarte roodstaart
Glanskop Tjiftjaf Zwartkop

In de voortuin (6 andere soorten)

Bosuil Boomkruiper Goudhaantje
Middelste bonte specht Staartmees Zwarte mees

Aan de rivier (6 andere soorten)

Aalscholver Blauwe reiger Grote zilverreiger
Kleine zilverreiger Kwak IJsvogel
Wilde eend

In de omgeving (17 andere soorten)

Buizerd Fazant Grauwe Gors
Hop Koereiger Koekoek
Zwarte specht Nachtzwaluw Paapje
Patrijs Roodborsttapuit Spreeuw
Steenuil Tapuit Torenvalk
Wouw Wielewaal

Waarnemingen

Hieronder vindt u een overzicht met de waarnemingen.

Vanuit de vogelkijkhut
(41 soorten)

Appelvink Houtduif
Bonte vliegenvanger IJsvogel
Boomklever Keep
Boomkruiper Kneu
Boompieper Koolmees
Cirlgors Sperwer
Ekster Tjiftjaf
Europese kanarie Tuinfluiter
Fitis Turkse tortel
Gaai Merel
Geelgors Nachtegaal
Gekraagde roodstaart Pimpelmees
Glanskop Putter
Grauwe vliegenvanger Roodborst
Grasmus Vink
Groenling Witte kwikstaart
Groene specht Winterkoning
Grote bonte specht Zanglijster
Grote gele kwikstaart Zwarte roodstaart
Heggenmus Zwartkop
Huismus

In de voortuin
(6 andere soorten)

Appelvink Middelste bonte specht
Bosuil Goudhaantje
Staartmees Zwarte mees

Aan de rivier
(7 andere soorten)

Aalscholver Kwak
Blauwe reiger IJsvogel
Grote zilverreiger Wilde eend
Kleine zilverreiger

In de omgeving
(17 andere soorten)

Buizerd Patrijs
Fazant Roodborsttapuit
Grauwe gors Spreeuw
Hop Steenuil
Koereiger Tapuit
Koekoek Torenvalk
Zwarte specht Wouw
Nachtzwaluw Wielewaal
Paapje

Deze lijst wordt nog regelmatig aangevuld met nieuw waargenomen vogelsoorten.