Gefotografeerde vogels2019-10-12T11:04:05+00:00

Fotogalerij Vogels

Vanuit de vogelkijkhut

Gaai

Groene specht (v)

Nachtegaal

Nachtegaal (juveniel)

Tuinfluiter

Gekraagde Roodstaart (m)

Putter

Europese kanarie (v)

Grote bonte specht (Juveniel)

Zwarte roodstaart

Pimpelmees

Roodborst

Tjiftjaf of Fitis

Cirlgors (m)

Europese kanarie (m)

Huismus

Grote gele kwikstaart

Witte kwikstaart

Cirlgors (v)

Glanskop

Heggenmus

Groenling (m)

Zwartkop (v)

Boomkruiper

Turkse tortel

Merel

Eekhoorn

Koninginnenpage

In de voortuin

Bonte vliegenvanger

Keep (m)

Vink (m)

Winterkoninkje

Boomkruiper

Vuurgoudhaantje

Zwarte mees

Appelvink (m)

Staartmees

Koolmees

Bosuil

Aan de waterkant

Kwak, Grote- en Kleine zilverreiger

IJsvogel

In de omgeving

Torenvalk

Paapje

Tapuit

Koereiger

Roodborsttapuit (m)

Wielewaal

Buizerd

Grauwe gors

Zwarte specht (foto K. van der Aart)

Hop (foto K. van der Aart)

Fotogalerij vogels

Vanuit de vogelkijkhut

Gaai

Groene specht (v)

Nachtegaal

Nachtegaal (juveniel)

Tuinfluiter

Gekraagde Roodstaart (m)

Putter

Europese kanarie (v)

Grote bonte specht (Juveniel)

Zwarte roodstaart (v)

Pimpelmees

Roodborst

Tjiftjaf

Cirlgors (m)

Europese kanarie (m)

Huismus

Grote gele kwikstaart

Witte kwikstaart

Cirlgors (v)

Glanskop

Heggenmus

Groenling (m)

Zwartkop (v)

Boomkruiper

Turkse tortel

Merel

Eekhoorn

Koninginnenpage

In de voortuin

Bonte vliegenvanger

Keep (m)

Vink (m)

Winterkoninkje

Boomkruiper

Vuurgoudhaantje

Zwarte mees

Appelvink (m)

Staartmees

Koolmees

Bosuil

Aan de waterkant

Kwak, Grote- en Kleine zilverreiger

IJsvogel

In de omgeving

Torenvalk

Paapje

Tapuit

Koereiger

Roodborsttapuit (m)

Wielewaal

Buizerd

Grauwe gors

Zwarte specht (foto K. van der Aart)

Hop (foto K. van der Aart)